events

Become a Member - Get access to courses, communities, careers and more!

How to create a high performance environment

Trifork
Aarhus Denmark

Denmark

Dates
16 Apr 2009
5:00 PM - 7:00 PM

More Info

Share This Event
Share on Facebook

Members Attending

I'm attending this event

If you are a member who is attending this event, log in first so that your profile photo will display below.

Bent_myllerup

Nogle af de udfordringer som organisationer står over for, når højtydende teams skal etableres, vil blive belyst på dette gå-hjem-møde. Forskellige ledelses- og teamudviklingsmodeller, som f.eks. Appreciative Inquery og teamudviklingsmodeller fra Tuckman samt Katzenbach & Smith vil blive gennemgået og suppleret med eksempler på teamudviklingsøvelser, der kan anvendes til skærpelse af teamidentiteten og til at katalysere processen.

Afsluttende lægges der op til diskussion og erfaringsudveksling mellem mødets deltagere.

Oplægsholder: Bent Myllerup, Certified Scrum Coach (CSC), medinitiativtager til ScrumForum, afdelingsleder og Product Owner ved TC Electronic. Bent har erfaring med undervisning, teambuilding og coaching af virksomheder, som ønsker at indføre agile processer eller optimere allerede igangsatte tiltag. Han er samtidig en ivrig oplægsholder om Scrum-relaterede emner og taler bl.a. ved dette forårs Scrum Gathering i Orlando.

 

"At this event some of the challenges organizations face, when high-performance teams must be established, will be elucidated. Various management and team development models, eg. Appreciative Inquery and team development models from Tuckman and Katzenbach & Smith will be introduced and supplemented with examples of team development exercises, that can be used for the strengthening of team identity and to catalyze the process.

At the end of the meeting discussion and exchange of experience will be facilitated between delegates.

Speaker: Bent Myllerup, Certified Scrum Coach (CSC), co-initiator of Scrum User Group Denmark, Software Development Manager and Product Owner at TC Electronic, Denmark. Bent has experience with applying training, teambuilding and coaching to companies who wishes to introduce agile processes or optimize already initiated actions. He is also keen on presenting Scrum-related topics at various events including the Scrum Gathering in Orlando this March."

Contact Name: Helene Thorup
Contact Email: email

More Info    

Dates:

16 Apr 2009

Venue:

Trifork

Address:

Margrethepladsen 4

Aarhus 8000

Price:

Free

Event Comments

Be the first to add a comment on this event…

Please login to comment on this event.