application

Become a Member - Get access to courses, communities, careers and more!

How to create a high performance environment

User Group Page
Denmark
Denmark Events

Dates
16 Apr 2009
5:00 PM - 7:00 PM

Location Trifork
Margrethepladsen 4
Aarhus 8000
Denmark

Price
<p>Free</p>

Contact Information
Helene Thorup
Email Helene Thorup

http://www.scrumforum.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=50

Summary
<p><span style="font-family: Helvetica; font-size: 12px;">Nogle af de udfordringer som organisationer st&aring;r over for, n&aring;r h&oslash;jtydende teams skal etableres, vil blive belyst p&aring; dette g&aring;-hjem-m&oslash;de. Forskellige ledelses- og teamudviklingsmodeller, som f.eks. Appreciative Inquery og teamudviklingsmodeller fra Tuckman samt Katzenbach &amp; Smith vil blive gennemg&aring;et og suppleret med eksempler p&aring; teamudviklings&oslash;velser, der kan anvendes til sk&aelig;rpelse af teamidentiteten og til at katalysere processen.<br /><br />Afsluttende l&aelig;gges der op til diskussion og erfaringsudveksling mellem m&oslash;dets deltagere.<br /><br />Opl&aelig;gsholder: Bent Myllerup, Certified Scrum Coach (CSC), medinitiativtager til ScrumForum, afdelingsleder og Product Owner ved TC Electronic. Bent har erfaring med undervisning, teambuilding og coaching af virksomheder, som &oslash;nsker at indf&oslash;re agile processer eller optimere allerede igangsatte tiltag. Han er samtidig en ivrig opl&aelig;gsholder om Scrum-relaterede emner og taler bl.a. ved dette for&aring;rs Scrum Gathering i Orlando.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: Helvetica; font-size: 12px;">"At this event some of the challenges organizations face, when high-performance teams must be established, will be elucidated. Various management and team development models, eg. Appreciative Inquery and team development models from Tuckman and Katzenbach &amp; Smith will be introduced and supplemented with examples of team development exercises, that can be used for the strengthening of team identity and to catalyze the process.<br /><br />At the end of the meeting discussion and exchange of experience will be facilitated between delegates.<br /><br />Speaker: Bent Myllerup, Certified Scrum Coach (CSC), co-initiator of Scrum User Group Denmark, Software Development Manager and Product Owner at TC Electronic, Denmark. Bent has experience with applying training, teambuilding and coaching to companies who wishes to introduce agile processes or optimize already initiated actions. He is also keen on presenting Scrum-related topics at various events including the Scrum Gathering in Orlando this March."<br /></span></p>