admin

Become a Member - Get access to courses, communities, careers and more!

About This Group

Agile Turkey, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak, etkinliği tüm dünyada kanıtlanmış olan çevik yazılım geliştirme yaklaşımlarının ülkemizde de kullanımının yaygınlaştırılarak, başta IT olmak üzere ülkemizdeki organizasyonların çevikleşmelerini destekleyerek; ürün ve hizmetlerinin kalitesini ve üretkenliklerini uluslararası standartlara çıkartmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç dogrultusunda Agile Turkey; Ülkemiz profesyonellerini uluslararası pazarlarda rekabet edebilmeleri için agile yöntemler ve pratikler hakkında bilgilendirmek, Türkiye ve bölge ülkelerde sektörün bilgi kaynağı ve deneyim paylaşım platformu olmak adına etkinlikler düzenlemek, Sektörümüzün dünya çapında başarı elde edecek ürün ve teknikler ortaya koyabilecek seviyeye gelmesi için akademisyenler ve sektör profesyonelleri ile çalışmalar yürütmek ​ konularında faaliyeterini sürdürmektedir.